Evidence a rozbory dojeného stáda
od 300,-Kč
měsíčně

To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.

PC SKOT neslouží jen k běžné evidenci zootechnických dat, ale především k hodnocení jednotlivých zvířat a celého chovu. Programu obsahuje mnoho praktických rozborových funkcí, které Vám umožní vidět Váš chov "pod lupou" a pomáhá tak dosahovat optimálních chovatelských a ekonomických výsledků

Zootechnické a šlechtitelské přehledy a rozbory

Program poskytuje přehled o zvířatech ve všech kategoriích z hlediska zootechnického i šlechtitelského. Součástí programu je velké množství rozborových protokolů, signálních sestav a grafů, které ocení všichni, kdo se zajímají o každodenní aktuální stav svého stáda z pohledu výroby mléka, reprodukce, zdravotního stavu.

           

Příklady rozborů :

  • Hodnocení obsahu složek mléka

  • Rozbory údajů o laktacích, růstu, a vývinu dle plemenné příslušnosti, dle původu, atd.

  • Přehledy o kontrole mléčné užitkovosti, uzavřených laktacích, o jednotlivých kontrolních nádojích včetně mléčných složek a somatických buněk, a další.

KU a Inseminace – bez pracného pořizování

Po provedení kontroly užitkovosti v chovu jsou zpracovány vzorky mléka v LRM a následně jsou výsledky spolu s informacemi o změnách, které nastaly od minulého měření (např. údaje o nově narozených telatech, nové laktace, ukončené laktace apod.) zpracovány podle oficiální metodiky.

Takto zpracovaná data jsou z  databáze (KU) oprávněné organizace následně předána chovateli do  programu PC.SKOT.

Podobným způsobem získává chovatel také data o provedených inseminacích.

Ústřední evidence

Součástí evidence v jednotlivých kategoriích skotu je vedení změn tj. narození, nákupů, přesunů, prodejů a úhynů. Program obsahuje jednoduchou funkci pro odeslání těchto dat do Ústřední evidence bovinních zvířat.I'm a dish description. I'm a great place to say how delicious I am so your customers will want to order me. Double click me to change me and add your own content. To customize me and change my font click on the Design tab in the property panel.

Evidence dat a událostí

Karta zvířete – přehledné zobrazení aktuálního stavu a historie

Ustájení zvířat v členění podnik, chov, stáj, sekce.

Evidence stáda dle podle kategorií (krávy, jalovice, býci odchov, plemenní býci).

Pohyby zvířat pro účely Ústřední evidence - Stájový registr.

Připouštění a zabřezávání plemenic.

Vážení a evidence přírůstků

Veterinární zákroky včetně nákladů.

Data o reprodukci.

Datová propojení – oprávněné organizace

Program PC SKOT umí spolupracovat s programy oprávněných organizací :

Uzavřené laktace – import z programu KU

Jednotlivá měření mléka (kontrolní nádoje) z centrální evidence – import z KU
Data o inseminaci - import z programu Inseminace

Data o připařovaných býcích - import z KU

Datová napojení - dojírny :

Dojírny Germania

Dojírny DeLaval 

Dojírny Agromilk Pelhřimov

Please reload