Evidence a rozbory masného stáda
od 300,-Kč
měsíčně

To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.

Spolupracujeme s Českým svazem chovatelů masného skotu.

PC SKOT je komplexní plemenářská a zootechnická evidence skotu zemědělského podniku.

Umožňuje propojení s programem používaným ČSCHMS. Stádo je možno rozdělit na dojné a masné, přičemž je zajištěn export dat týkající se otelení masných krav, vážení mladého dobytka a převodů mezi kategoriemi do oficiální databáze masného svazu a import přepočítaných údajů zpět do programu PC SKOT. Tato část je propojena s celou databází tak, aby byla zajištěna vazba na ústřední evidenci. 

Při vývoji a poskytování této verze programu  spolupracujeme s Českým svazem chovatelů masného skotu.

Zootechnické a šlechtitelské přehledy a rozbory

Program poskytuje přehled o zvířatech ve všech kategoriích z hlediska zootechnického i šlechtitelského. Součástí programu je velké množství rozborových protokolů, signálních sestav a grafů, které ocení všichni, kdo se zajímají o každodenní aktuální stav svého stáda z pohledu užitkovosti, reprodukce, zdravotního stavu, atd.

Evidence údajů a událostí

  • Karta zvířete – přehledné zobrazení aktuálního stavu, historie změn a zákroků, foto, atd.

  • Ustájení zvířat v členění podnik, chov, stáj, sekce.

  • Evidence stáda dle podle kategorií (krávy, jalovice, býci odchov, plemenní býci).

  • Pohyby zvířat pro účely Ústřední evidence - Stájový registr.

  • Připouštění a zabřezávání plemenic.

  • Vážení a výpočty přírůstků a přepočtených hmotností

  • Veterinární zákroky včetně nákladů.

  • Data o reprodukci.

  • Evidence pastvy a pastevních deníků

  • Výpočet přívodu živin na pastevní areál

Ústřední evidence

Součástí evidence v jednotlivých kategoriích skotu je vedení změn tj. narození, nákupů, přesunů, prodejů a úhynů. Program obsahuje jednoduchou funkci pro odeslání těchto dat do Ústřední evidence bovinních zvířat.

Datová propojení

Propojení s databází kontroly užitkovosti ČSCHMS.

Import dat o inseminaci od oprávněných organizací.

Please reload