Evidence a rozbory masného stáda
od 300,-Kč
měsíčně

To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom

Spolupracujeme s Českým svazem chovatelů masného skotu.

PC SKOT je komplexní plemenářská a zootechnická evidence skotu zemědělského podniku.

Umožňuje propojení s programem používaným ČSCHMS. Stádo je možno rozdělit na dojné a masné, přičemž je zajištěn export dat týkající se otelení masných krav, vážení mladého dobytka a převodů mezi kategoriemi do oficiální databáze masného svazu a import přepočítaných údajů zpět do programu PC SKOT. Tato část je propojena s celou databází tak, aby byla zajištěna vazba na ústřední evidenci. 

Při vývoji a poskytování této verze programu  spolupracujeme s Českým svazem chovatelů masného skotu.

Zootechnické a šlechtitelské přehledy a rozbory

Program poskytuje přehled o zvířatech ve všech kategoriích z hlediska zootechnického i šlechtitelského. Součástí programu je velké množství rozborových protokolů, signálních sestav a grafů, které ocení všichni, kdo se zajímají o každodenní aktuální stav svého stáda z pohledu užitkovosti, reprodukce, zdravotního stavu, atd.

Evidence údajů a událostí

  • Karta zvířete – přehledné zobrazení aktuálního stavu, historie změn a zákroků, foto, atd.

  • Ustájení zvířat v členění podnik, chov, stáj, sekce.

  • Evidence stáda dle podle kategorií (krávy, jalovice, býci odchov, plemenní býci).

  • Pohyby zvířat pro účely Ústřední evidence - Stájový registr.

  • Připouštění a zabřezávání plemenic.

  • Vážení a výpočty přírůstků a přepočtených hmotností

  • Veterinární zákroky včetně nákladů.

  • Data o reprodukci.

  • Evidence pastvy a pastevních deníků

  • Výpočet přívodu živin na pastevní areál

Ústřední evidence

Součástí evidence v jednotlivých kategoriích skotu je vedení změn tj. narození, nákupů, přesunů, prodejů a úhynů. Program obsahuje jednoduchou funkci pro odeslání těchto dat do Ústřední evidence bovinních zvířat.

Datová propojení

Propojení s databází kontroly užitkovosti ČSCHMS.

Import dat o inseminaci od oprávněných organizací.

Please reload